Szőke Tisza 2013 – Szeged

 

22.06.2013

WDSF OPEN LATIN

22.06.2013

WDSF OPEN STANDARD

22.06.2013

WDSF YOUTH OPEN LATIN

22.06.2013

WDSF YOUTH OPEN STANDARD

22.06.2013

WDSF JUNIOR II OPEN LATIN

22.06.2013

WDSF JUNIOR II OPEN STANDARD

22.06.2013

WDSF SENIOR II OPEN STANDARD

22.06.2013

WDSF SENIOR III OPEN STANDARD