International DanceSport Federation

Marks of all Couples ordered by Ranking
 
Date & Location: 01.05.04  -  Casale Monferrato
Competition:Adult  Latin
  
Adjudicators:A - Waldemar Smirnov - Polonia 
 B - Mugdin Hadzihasanovic - Bosnia Herzegovina 
 C - Carmen Martin - Spain 
 D - Svetlana Verbitska - Switzerland 
 E - Elena Jagersky - Slovakia 
 F - Maddalena Artusio - Italy 
 G - Anna Bruno - Italy 
 H - Claudia Tavalazzi - Italy 
 I - Gianfranco Visconti - Italy 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su
1 Rafal Maserak & Kamila Kajak 
Poland 
247 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 45 1
2 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + . + 8 + + + + + + + + + 9 44
3 + + + + + + + . + 8 + + + + + + . . + 7 + + + + + + + + . 8 + + + + + + + . + 8 + + + + + + + + + 9 40
F 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Dmytro Bochko & Alessandra Mason 
Italy 
232 1 + + + + + + + + + 9 . + + + + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 44 2
2 . + + + + . + + + 7 + + + + + . + + + 8 + + + + + . + + + 8 . + + + . . + + + 6 + . . + + . + + + 6 35
3 + + + + + . + + + 8 + + + + . . + + + 7 + + + + + + + . . 7 + . . . + + + + + 6 . . + + + + + + + 7 35
F 3 6 2 4 5 3 2 3 3 3 6 6 2 4 3 3 1 2 3 2 3 6 2 4 3 1 1 3 2 2 4 6 2 5 6 3 1 3 2 2 4 6 2 4 3 3 2 4 3 2 11
3 Adam Galazka & Anna Ramiaezek 
Poland 
241 1 + . + + + + . + . 6 + + + + + + + + + 9 + + + . + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 41 3
2 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + . + 8 . + + + + + + + + 8 + + + + + + + . + 8 42
3 + . + + + + + . + 7 + . + + + + + . + 7 + . + + + . + . + 6 + + + + + + + . . 7 + . + + . + + . + 6 33
F 2 5 3 2 3 2 6 4 2 2 2 4 3 3 4 2 5 5 2 3 2 4 4 2 2 3 6 5 3 3 2 4 4 3 3 2 6 5 3 3 2 4 4 2 4 2 6 5 2 3 14
4 Edouardo Cervera & Piedra Medina 
Spain 
236 1 + . + + + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 44 4
2 + . + + + + + + + 8 . + + + + . + + + 7 + + + + + . + + + 8 + + + + + + + + + 9 . + + + + + + + + 8 40
3 + . + + + . + + + 7 . + + + . . + + . 5 . + + + + . + . + 6 + + + + + . . + + 7 + + + + + . . . + 6 31
F 6 2 1 5 4 4 5 5 5 5 3 3 1 5 5 6 6 4 4 4 5 2 1 5 5 6 5 4 6 5.5 6 2 1 4 4 6 5 4 6 4 6 2 1 5 5 5 5 3 5 5 23.5
5 Ferdinando Iannaccone & Alesya Leshchenko 
Italy 
243 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 45 5
2 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + . + + + 8 + + + + + + + + + 9 44
3 . . + + + + + + . 6 . + + + + . + + + 7 + . + + + . + + + 7 + . + + + . + + + 7 . + + + + + + + + 8 35
F 5 4 6 3 2 6 4 2 4 4 5 5 5 2 2 5 4 3 6 6 6 5 6 3 4 5 4 1 5 5.5 5 5 6 2 2 5 3 2 5 6 5 5 6 3 2 6 4 2 4 4 25.5
6 Giancarlo Salvati & Ornella Boccafoschi 
Italy 
261 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 45 6
2 + + + . + + + . + 7 + + + + + + + . + 8 + + + . . + + + . 6 + + + . . + + + . 6 + + + . + + + + + 8 35
3 . + . . . . + . . 2 + + + . . + + . . 5 + + + . + . + . + 6 . + + . . . + . . 3 + + + . . . + . . 4 20
F 4 3 4 6 6 5 3 6 6 6 4 2 4 6 6 4 3 6 5 5 4 3 5 6 6 4 3 6 4 4 3 3 5 6 5 4 4 6 4 5 3 3 5 6 6 4 3 6 6 6 26
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su
7 Stefano Santarelli & Francesca Palumbo 
Italy 
262 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + . + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 44 7
2 + . . + . . . + + 4 . + + + + + + + + 8 + + . + + + + + + 8 + + + + + . + + + 8 + + + . + . + + + 7 35
3 . + + . . + . . + 4 + + . . . + . . + 4 . + . . . + . + + 4 . + . . . + . . + 3 + + . . + + . . . 4 19
8 Yassine Bouabdallah & Serena Cavedagna 
Italy 
233 1 + + + + + + + + . 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + . 8 . + + + + + + + . 7 + + + + + + + + + 9 41 8
2 + + . + . + + + . 6 + . . + . + . + . 4 + . + + + + . + . 6 + . . + + + . + . 5 + . . . . + . + . 3 24
3 + . . . . + . + . 3 . . . . + + . + . 3 . . . . . + . + . 2 + . . . + + . + . 4 . . . . . + . + . 2 14
9 Stefano Oradei & Luisa Beciani 
Italy 
257 1 + + + + + + + + + 9 + + + . + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 44 9
2 + + + + + . + + + 8 + . . + . . + . + 4 . + . + + . + . + 5 + + + + + . + + + 8 + + + + . . + + + 7 32
3 + . . . + . . . + 3 + . . . . . . . . 1 + + . . . . . . + 3 . + . + . . + . . 3 + + . . . . . . + 3 13
10 Michael Mendoza & Francesca Mazzacurati 
Philippines 
248 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + . + + + 8 + + + + + . + + + 8 + + . + + . + + + 7 + + + + + . + + + 8 40 10
2 + + + + + . + + + 8 + + + + + . + + + 8 . + . + . . + + + 5 . + . + . . + + . 4 + + + + + . + + . 7 32
3 . . . . . . . + . 1 . . . . . . + + + 3 . . . . . . . + . 1 . . + . . . . + + 3 . . . . . . + + . 2 10
11-
  12
Simone Franco & Sara Casini 
Italy 
239 1 + + + + . + + + + 8 + + + + + + + + + 9 . + + + + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + . 8 42 11-
  12
2 + + + . + + . + . 6 + + + . . . + + + 6 . + + . . + . + . 4 + + + + + + . + + 8 + + + + . . . + . 5 29
3 . + . . . . . + . 2 . . . . . . . + . 1 . . . . . + . + . 2 . . . . . . . + . 1 . . . . . . . + . 1 7
11-
  12
Frederic Havez & Letizia Bevilacqua 
Switzerland 
242 1 + . + + + . + . + 6 + + + + + + + + . 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + . + + + 8 40 11-
  12
2 + + . + + . + . + 6 + . . + + . + . . 4 + + . + . . . . . 3 . . . + + . + . . 3 + + . + + . . . . 4 20
3 . . . + . . . . . 1 . . . + + . . . . 2 . . . + . . . . . 1 . . . + . . . . . 1 . . . + + . . . . 2 7
13 Salvatore Cauchi & Serena Romano 
Italy 
234 1 + + + + . + + . + 7 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + . + + + + + + + 8 + + + + + + + + + 9 42 13
2 + + + . + + . . . 5 . + . . + + . . . 3 . + + . . + . . + 4 . + . . + + . . . 3 . . + . + + + . + 5 20
3 . + . . . + . . . 2 . . . . + + . . . 2 . . . . . + . . . 1 . . . . . + . . . 1 . . . . . . . . . 0 6
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su
14 Mattia Galante & Federica Bonardo 
Italy 
240 1 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + . + + + 8 . . + + . + + + + 6 41 14
2 . . + . . + . + . 3 . . + . . + . + . 3 + . + . . + + + + 6 + . + . . + . + . 4 + . + . . + . . . 3 19
15-
  16
Giacomo Micalizzi & Francesca Genchi 
Italy 
250 1 + + + + + + + + . 8 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + . + + + + + + + 8 + + . + . + + . . 5 39 15-
  16
2 . . + . . . + . . 2 . + . . + + . . . 3 . . . . . + + . + 3 + . . . + + + + . 5 . . . . . + . . . 1 14
15-
  16
Marvin Nigg & Claudia Obmascher 
Austria 
253 1 + + + + . . + + + 7 . . + + + + + . + 6 + . + + + + + + . 7 . + + + + . + + . 6 + + + + + + + . + 8 34 15-
  16
2 . . . . . . + . + 2 . . + . . . + . + 3 . . + . + . + + . 4 . + . . . . + . . 2 . . . + + . + . . 3 14
17 Riccardo Morelli & Nancy Berti 
Italy 
252 1 . + + + + + . + . 6 + + + + + + + + . 8 + + + + . + + . + 7 + + + + + + + + . 8 + + + + + + + + . 8 37 17
2 . + . . . + . . . 2 . + . . + + . . . 3 + . . . + . . + . 3 . . + . . + . . . 2 . . + . . + . + . 3 13
18 Davide Lorenzini & Serena Lorenzini 
Italy 
244 1 . + . . . + + + . 4 + . + . + + + + + 7 + . + + + + + + + 8 + + + + + + + + . 8 . . + + + + + + . 6 33 18
2 . . . . . + . . . 1 + . . . . + . . . 2 . . . . + + . . . 2 + . . . . + . . + 3 . . . . . + + . . 2 10
19-
  20
Emanuele De Rosa & Donatella Ambrosio 
Italy 
238 1 . + + + + + + + + 8 . + + . + + . + + 6 + + + + . + + + + 8 + + + + + + + + + 9 . + + . + + + + . 6 37 19-
  20
2 . . . . . . . + . 1 + . . . . . . + . 2 . . . . . + . . . 1 . . . . . . . . + 1 . + . . + . . + + 4 9
19-
  20
Marco Zingarelli & Elisa Rossi 
Italy 
269 1 + + + + + + . + + 8 + + + + . + + + . 7 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 + + + + + + + + + 9 42 19-
  20
2 . . . + + + . . . 3 . . + . . . . . . 1 + . + + + . . . . 4 . . . . . . . . . 0 . . . + . . . . . 1 9
21 Marcello Nuzio & Giulia Nuzio 
Italy 
255 1 + . + . + + + . + 6 + . + . . + + . + 5 . . . . . + + . + 3 + + + . . + + + + 7 . + . . + + + + + 6 27 21
2 . . . . . . . . + 1 . . . . . + . . + 2 . . . . . . . . + 1 . . . . . + . . + 2 . . . . . + . . + 2 8
22 Giuseppe Parlett & Katrin Genis 
Switzerland 
258 1 + + . . + + + + + 7 + . . + + + + + . 6 + + + + . + + . + 7 + + . + + . + + + 7 . + + + . + + + . 6 33 22
2 . . . + . . . . . 1 . . . + . . . . . 1 . . . + . . . . . 1 . . . + . . . . . 1 . . . + . . . . + 2 6
23-
  24
Ivano Michelotto & Giada Caoduro 
Italy 
251 1 + + . . + . . + + 5 + + . + + . + . + 6 + + + . + . + + . 6 + . . . . . + . + 3 + . . + + + + . . 5 25 23-
  24
2 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 + . . . + . . . . 2 . + . . . . . . . 1 3
23-
  24
Domenico Simmaco & Elena Coniglio 
Italy 
265 1 + + + + + + . + + 8 + + + + + + . + . 7 . + + + + + . + + 7 + + . . . + . + . 4 + + + + + + . + + 8 34 23-
  24
2 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . + . 1 . . . . . . . . . 0 . . + . . . . . + 2 . . . . . . . . . 0 3
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su A B C D E F G H I Su
25 Denis Pestarino & Aurora Diana 
Italy 
260 1 . . + . . + . + + 4 . . . + . + . + + 4 . + . . . + . + + 4 . . . . . + . . + 2 + + + . . + . + + 6 20 25
                                                                                                       
26 Robert Meszaros & Barbora Topolska 
Slowakia 
249 1 + . + + + + . . + 6 + . . + + . . . . 3 + . . + + . . . . 3 + . . + + . . . . 3 + . . + + . . . + 4 19 26
                                                                                                       
27 Marco Aloisi & Sabrina Rotundo 
Italy 
231 1 . . + + . . + + . 4 . . + . . . . + . 2 + . . . . . . + . 2 + . + . + . . + + 5 + . + . + . . + + 5 18 27
                                                                                                       
28-
  31
Federico Marchini & Perla Fusi 
Italy 
246 1 + . . . + . + . . 3 . . . + . + + . . 3 + . + . + + . . . 4 + . . . . + . . . 2 + + . . . . + . . 3 15 28-
  31
                                                                                                       
28-
  31
Marco Penengo & Sonia Giolito 
Italy 
259 1 . + . . + + + . + 5 . + . . . . . . + 2 . . . . + . . . + 2 . + . . . + . . + 3 + . . . + . . . + 3 15 28-
  31
                                                                                                       
28-
  31
Omar Topic & Zana Ibric 
Bosnia 
267 1 . + . . . . . . + 2 + + . + + . . . + 5 . + . + . . . . . 2 . + . + . . . . + 3 . + . . . + . . + 3 15 28-
  31
                                                                                                       
28-
  31
Matteo Mancuso & Emanuela Callipo 
Italy 
270 1 + . . + + . + + . 5 . . . . . . + . + 2 . + . . + . + + . 4 . . . + . + . . . 2 . . . + . . . . + 2 15 28-
  31
                                                                                                       
32 Andrea Chiapello & Elena Peretti 
Italy 
237 1 . + . . . . + . + 3 . + . . . . . + + 3 . . . . . . + . + 2 . . . . . + + . + 3 . . . . . + . + + 3 14 32
                                                                                                       
33 Gianluca Verticale & Sonia Repetto 
Italy 
268 1 . + . + . . . . . 2 + + + . . . . . . 3 . . . + + . . . . 2 . + + . + + . . . 4 . . + . . . . + . 2 13 33
                                                                                                       
Composed by ProDance V2.3 licenced for FIDS (Cappello Giuseppe)