International DanceSport Federation

Marks of all Couples ordered by Ranking
 
Date & Location: 21.11.04  -  South Italian Open
Competition:Adult  Latin
  
Adjudicators:A - Garcia Damia - Spain 
 B - Evelina Gobbo - Italy 
 C - Diana Pedersen - Denmark 
 D - Boris Rebula - Slovenia 
 E - Siegfrid Shellander - Austria 
 F - Vadym Sovetchenko - Ukraine 
 G - Rozsa Varhegyine - Hungary 
 H - Massimiliano Palladino - Italy 
 I - Claudia Tavalazzi - Italy 
 J - Carolyn Smith - Italy 
 K - David Garofolo - Italy 
 L - Antonio Chetta - Italy 
 M - Serena Lecca - Italy 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su
1 Aniello Langella & Natalja Maidiuk 
Italy 
16 1 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + . + + + + + . 11 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + + + 12 + + + + + + . + + + + + + 12 61 1
2 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + . + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + + + 12 . + + + + + . + + + + + + 11 61
3 + + + + + + . + + + + + + 12 + + + + + + . + + + + + + 12 + + + + + + . + + + + + + 12 . + + + + + . + + + + + + 11 + + + + + + . + + + + + + 12 59
F 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
2 Vincenzo Mauro & Maria Teresa Mammone 
Italy 
20 1 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 65 2
2 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + . 12 . + + + + + + + + + + + . 11 61
3 . + + . + . + + . + + + . 8 . + + . + + . + + + + + + 10 . + + + + + + + . + + + + 11 . + + + + + . . + + + + . 9 . + + + + + + + . + + + . 10 48
F 3 2 3 4 2 2 5 2 3 2 3 2 4 3 6 2 3 6 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 6 2 1 5 2 2 5 2 3 2 3 2 3 2 5 2 2 4 2 2 6 2 3 2 3 2 4 2 6 2 1 1 2 2 5 2 5 2 3 2 4 2 12
3 Alfonso Attianese & Milena Zingarelli 
Italy 
1 1 + + + + + . + + + + + + + 12 . + + . + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + . + + + + + + + 11 + + + . + + + + . + + + + 11 58 3
2 + + + + + + . + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + + + 12 . + + + + + + + + + + + + 12 62
3 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + + + 12 . + + + + + + + . + + + + 11 . . + + + + . + . + + + + 9 58
F 2 3 2 2 4 3 1 3 5 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 3 2 5 3 2 2 2 2 3 4 3 3 5 4 4 3 5 3 2 3 2 3 2 3 3 1 5 5 3 3 5 3 2 3 2 3 1 4 5 3 5 5 2 3 4 3 2 3 2 3 13
4 Alessandro De Sio & Annalisa Giordano 
Italy 
10 1 . + + + + + + + + + + . + 11 . + + + + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + . . + 11 + + . + + + + + + + + + + 12 + + + . + + + + + + + + + 12 58 4
2 . + + + . + + + + + + + + 11 . + + + . + + + . + + + + 10 + + + + . + + + + + . + + 11 + + + + + + . + + + . . + 10 + . + + . + + + + + + + + 11 53
3 . . . + . + + + + . . + + 7 + + . + . + + . + + . . . 7 + . + + . + . + + . . . + 7 + + . . . . . + + + . . + 6 + . . . . + + + + . . . + 6 33
F 5 5 6 3 6 4 2 6 2 6 6 6 3 6 3 6 5 4 6 3 1 5 2 5 6 6 4 5 2 5 5 1 6 5 2 6 2 5 5 5 4 5 4 4 5 3 6 4 1 5 2 5 5 5 3 4 4 5 3 4 6 4 1 5 2 5 6 6 3 4 24
5 Salvatore Cauchi & Serena Romano 
Italy 
4 1 + + + + . + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + + + + + + + + + + + 13 + + . + + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 63 5
2 + + + + + . + + + + . + + 11 + . + + + + + . + + + + + 11 + + + + + + + . + + + + + 12 + . + + + + + . + + . + + 10 + + + + + . + + + + + + + 12 56
3 . + + + . + + . . + . + + 8 . . + . + . + . . + + + + 7 + . . . . . + . . + . + + 5 . . + . . . + + . + . + + 6 + + + . + . . . . + . . + 6 32
F 6 4 4 5 5 6 6 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 6 5 6 4 4 5 5 5 4 5 3 4 6 3 6 6 5 4 4 6 4 5 6 6 6 4 5 3 6 4 6 4 4 6 4 5 5 3 3 4 5 4 6 6 6 6 4 5 4 5 5 24
6 Raul Montero & Alicia Aledo 
Spain 
22 1 + . + . + + + + + + . . + 9 + . . + + + . + + . + . + 8 + + + + + + + + . + + . . 10 + + + + + + + + + . + . . 10 + + + + + + + + + + + . + 12 49 6
2 + . + . + . + + + + . . . 7 + + . + + . + + + + . + . 9 + . + + + . + + + + + . . 9 + + + + + . + + . + . . . 8 + . . + + + + + . + . . . 7 40
3 + . . . + . + + . . + . . 5 . . + + + . + + . . + . . 6 + + + . . . + + . + . . . 6 + . + . + + + . . . . . + 6 . + . . + + + + + . + + . 8 31
F 4 6 5 6 3 5 3 4 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 3 5 6 4 6 6 4 4 6 6 4 6 6 4 4 3 3 4 6 6 4 6 6 4 3 5 6 6 4 3 5 4 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 3 3 4 4 3 6 4 5 6 6 27
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su
7 Massimo Della Noce & Ornella Esposito 
Italy 
11 1 . . . + + + + + . . + + . 7 + + . + . + + + . . + + + 9 . + + + + + + + + . + + + 11 + + + . + + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 52 7
2 + + + . + + + + + + + . + 11 + + + + + + + + . + + + + 12 + + + + + + + + + + + + + 13 . + + + + + + + + + + . + 11 + + + + + + + + + + + . . 11 58
3 . + + . + . . . . + + . . 5 . + . . . . + + + . . . . 4 . . . . . . + . . . + . . 2 + + + + . . + + + . + + . 9 + + + + . . + + . + . . . 7 27
8 Giacomo Lucchese & Vanessa Iodice 
Italy 
17 1 + + + + + + + + . + . + + 11 + + + + + + + + . + + + + 12 + + + + + . + + + + + + . 11 + + + + + + + + + + + + . 12 + + + + + + + + + + + + . 12 58 8
2 + + + + . + . + . . + + . 8 + + + + + + + + . . + + . 10 + + + + + + . + . . . . . 7 + + + + . . + + . . + + + 9 + + + + + . + + . . . + . 8 42
3 + + + + + . . + . . . . . 6 + + . + + . . + . . . . . 5 + + + + + . . + . . . . . 6 + + . + + . + . . . . . . 5 . + . + . + . . . . . . . 3 25
9 Dario Pizzo & Nicoletta Tirelli 
Italy 
25 1 + + + . + + + + . . + + + 10 + + + + + . + + + + + + . 11 + + . + + + + + + + . + + 11 + + . + + + + + + + + + . 11 + + + + + + + + + + . + . 11 54 9
2 + + . . + + + . + . . + . 7 . . . + + . + + + . . + + 7 + + . + + . + + + . . + + 9 + . . + + + + . + . + + + 9 + . + + + + . + + . . . + 8 40
3 + . . + . . + . + . . . . 4 + . . + . . . . + . . + . 4 . . . + + . + . + . . . . 4 + . . + . + + + + . . . . 6 + + . . . . + . + . . . . 4 22
10-
  11
Emiliano Palmieri & Federica Rai 
Italy 
23 1 + + + + + . . + + + + + + 11 + . + . + . + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + 13 + + + . . + + + + + + . + 10 . + + . . + + . + + + + + 9 53 10-
  11
2 + . . + . + + . . + + + + 8 + + . + + + . + + + + + + 11 . + . + + + . + . + + + + 9 . + . . . + . + + + + + + 8 + . . . . + + . + + + + + 8 44
3 . . . . . + . . . + + . + 4 . . . . . . . . . + + . + 3 . . . . . + . . . + + + . 4 + . . . . . . . . + + + . 4 . . . . + . . . . + + + + 5 20
10-
  11
Giuseppe Caruso & Gaetana Torrisi 
Italy 
30 1 . + + + . + + + + + + + + 11 . + + + + + + . + + + + + 11 + + + . . + + + + + + + + 11 + + + . + + + + + + + + + 12 . + + + . + + + + + . + + 10 55 10-
  11
2 + + . + + . + + + + + + + 11 + . + . + . + + + + + + + 10 + . + . + + + . + + + . + 9 + + + . . + + . + + + . + 9 + + + . . + + . + + + . + 9 48
3 + . . . . . . . + . . . + 3 + . . . . + . . . . . . + 3 + + . . . + . . + . + . + 6 . . . . + . . . + . . . + 3 + . + . . . + . + . . . + 5 20
12 Manuel Priori & Debora Papi 
Italy 
26 1 . + + + + + + . + + . + + 10 + + . + + + + + . + . + . 9 . . + + + + . . . + + + . 7 . . + + + + + . + + + + + 10 + . + + + + + + + + + + + 12 48 12
2 . + + . + + + . + + . + + 9 + . + + . + + + + + + + + 11 + . + . . + + . + + . + + 8 + . . . + + + . . + + + . 7 + + + + + + + + + + + + + 13 48
3 . . . . . + . . + . . + . 3 . . + . . + + . . . . + . 4 . . . . + . . . + . . + . 3 . . . . . + . . . . + . . 2 . . . + . . . . + . + + . 4 16
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su
13 Luca Santoro & Alessandra Di Fiore 
Italy 
27 1 + + . + + + . + + . + . + 9 . + + + + + + + . + + . + 10 + + + + + + + + + . + . + 11 + . + + + + . + . + . . + 8 . + + + + + . + . . + + + 9 47 13
2 + . + + + + . + + . + + + 10 + + + . + + . . + . . . + 7 + . + + + + . + + . + . + 9 + . + . . + . + + . . . + 6 . + + + . . . + + . . + + 7 39
14-
  15
Claudio Carta & Alessandra Mumdula 
Italy 
3 1 + + + . + + + + + + + . + 11 + + + + + + + + + + + . . 11 + . + + . + + + + + + + . 10 + + + + + + + + + + + . . 11 . + + + + . + + + + + . . 9 52 14-
  15
2 + . + + + . . + . + + . + 8 + + + . + + . . + + + . . 8 . . + . + . + . + + + . . 6 + . + + + . + + + + . + . 9 + + . . + . . . + + + + . 7 38
14-
  15
Giovanni Vergino & Giulia Privitera 
Italy 
31 1 + + . + + . + + . + + + . 9 + + + + + + + + + + + . + 12 . + + . + . + + + + . + . 8 . + + + + . + + . + + + + 10 + + + . + . + + . + + + . 9 48 14-
  15
2 . + + . + . + + + + + . . 8 + + + + . . + + . + . . . 7 . + . + . . . + . + + + . 6 + + + + . . . + . + + + + 9 + + + + . . . + . + + . + 8 38
16 Felice Marco & Clelia Marco 
Italy 
18 1 . + + + + + + . + + + . . 9 . + + . + + + . + + + . + 9 . + + + + + . + + + + . . 9 . + + . . + . + + + + . + 8 + + + + + + . . + + + + + 11 46 16
2 . . . + . + . . . . + . + 4 . + . . . . . . . . + . . 2 . + . . . + . . . . + + + 5 . + . . + . . . + . + . + 5 + . . . + . + . . . + + + 6 22
17 Domenico Cerrone & Beatrice Morra 
Italy 
5 1 + + + . + + + . . + + + . 9 + + . + . . . + + . . + + 7 . + . . . . + + . + + + + 7 . + + + + . + . + . . + . 7 + + . + . + + + + + . + . 9 39 17
2 . + . + . . + . + . . + . 5 . . . . . + + . + . . . . 3 . + . . . . + . . . . + . 3 . + . . + + + . . . . + . 5 . + . . + + + . . . . . + 5 21
18 Ciro Di Leva & Carla Di Leva 
Italy 
12 1 . . + . . . . + . + + + + 6 . . + + . + . + + + + + + 9 . + + + . + . + . + + + + 9 + + + + + + . + . + + + + 11 + + . . + + . + . + + + + 9 44 18
2 . . . . . + . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . + 1 . . . . . . . + . . . . . 1 + . . + . . . + . . + + . 5 . . . . . + . . . . . + . 2 10
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su A B C D E F G H I J K L M Su
19 Pierluigi Papa & Linda Martinelli 
Italy 
24 1 + . + + . + . + . + + + . 8 + + . . . + . + . + + + + 8 . . . . . . + + . + + + + 6 + + . + . . + + . + + + + 9 + . . . . . + + . . + . + 5 36 19
                                                                                                                                               
20 Raffaele Minieri & Fabiana Minieri 
Italy 
21 1 + + . + . + + . + . . + + 8 + . . + . . + . + + . + . 6 + . . . . + . . + + . + + 6 + . . + . + . . . + + . + 6 . . + + + . . . + + . . + 6 32 20
                                                                                                                                               
21 Marco Marsala & Antonella Alterio 
Italy 
19 1 + . + . + . . + + + . + . 7 . + + . + + + + + . . + . 8 + . + . . + . . + . . + + 6 . . . . + . . . + . . + . 3 . . . . + + + + + . . + . 6 30 21
                                                                                                                                               
22 Antonio Iorio & Tilde Ruggiero 
Italy 
15 1 . . . + + . . . . . + . + 4 + . . + + . . . . . + . + 5 + + . + + . . . . . + . + 6 + . + + . . . . . . . . + 4 + + . + . . . . . . + . + 5 24 22
                                                                                                                                               
23 Gianluca Scalise & Danila De Luca 
Italy 
28 1 . + + . + . . . + . . . . 4 . . . . . . + . + . . + . 3 + + . + + . . . + . . . + 6 . . . . + . . . + . . + . 3 + . . + + . + . + . . . . 5 21 23
                                                                                                                                               
24-
  25
Gianni Cesarano & Paola Di Micco 
Italy 
6 1 + . . + . . . . + . . + . 4 . + + + . . . . + . . . . 4 . . . . + . . . . . . . . 1 + . + + . . . + . . . + . 5 + . . + . . . . + . . + + 5 19 24-
  25
                                                                                                                                               
24-
  25
Tony De Rosa & Angelica De Rosa 
Italy 
9 1 . . . . . + + + . + . . . 4 . . + . . + + . . . . . . 3 . . . . . . . . . . + + . 2 + + + . . + + . . . . . + 6 . . + . . + + . . . + . . 4 19 24-
  25
                                                                                                                                               
26 Francesco Converso & Debora Arena 
Italy 
8 1 . . . . . . + . + . . . + 3 + . + . . . . . . + . . . 3 + . + + + + + . + . . . + 8 . . . . . + + . . . . . + 3 . . . . . . . . . . . . + 1 18 26
                                                                                                                                               
27 Giuseppe Dorello & Valeria Iacelli 
Italy 
13 1 + + . . . + . . + . + . . 5 + . . . . . . . . . . . + 2 + . . . . . + . . . . . . 2 + . . . . . . . + . . + . 3 . . . . . . . . . . . . . 0 12 27
                                                                                                                                               
28 Salvatore Cardillo & Verdiana Di Vanni 
Italy 
2 1 + . . + . . . . . . . + + 4 + . . . + . . . . . . + + 4 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . + . . . . . . . + . 2 10 28
                                                                                                                                               
Composed by ProDance V2.3 licenced for Federazione Italiana Danza Sportiva/2