International DanceSport Federation
Ranking Report
 
Date & Location: 10.09.06  -  Bologna
Competition:Senior  Latin
  
Adjudicators:A - Fabrizio Buonifacio - Italy 
 B - Monique De Masschalck - Belgium 
 C - Galina Gulay - Russia 
 D - Igor Jagersky - Slovakia 
 E - Lorna Lee - England 
 F - Frederic Mosa - France 
 G - Ralf Muller - Germany 
 H - Monica Needham - England 
 I - Rade Janic - Croatia 
 J - Karita Yli Piipari - Finland 
 K - Jukka Happalaainen - Finland 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
1 Stefan Leschke & Marion Daniel 
Germany 
179 1 + + + + + + + + + + . 10 + + + + + + . + + + + 10 + + + . + + . . + + + 8 + + + . + + + + + + + 10 + + + + + + + . + + + 10 48 1
2 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + . + + + + 10 + + + + . + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 53
F 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 3 1 1 1 5
2 Massimo Regano & Silvia Piccirilli 
Italy 
185 1 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 + + . + + + + + + + + 10 54 2
2 + + + . + . + + + + + 9 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + . + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + . + . + + + + 9 50
F 2 2 4 2 3 2 4 1 2 3 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 5 1 2 3 1 2 2 4 2 2 4 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 5 2 2 4 2 3 11
3 Mas Carlos Polo & Margarita Robles 
Spain 
183 1 . + + + . + + . + + . 7 + + + + . + + + + + + 10 + + + + . + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + + + + + 11 49 3
2 . + + + . + + . + + . 7 . + + + + . + + + + + 9 . + + + + + + . + + + 9 . . + + . + + + + + + 8 + + + + + . + . + + . 8 41
F 5 4 2 1 4 3 1 5 1 5 6 3 4 4 2 1 2 3 1 5 3 4 6 3 5 4 3 1 2 4 2 4 3 4 6 3 3 3 3 1 6 2 1 4 3 3 6 3 3 4 2 1 1 2 1 4 1 2 6 2 14
4 Leonardo Orazi & Sabrina Minguzzi 
Italy 
182 1 + + . + + + + + + + + 10 + . . + . + + + . + + 7 + + + + + + + + + + + 11 + + + + + + + . + + + 10 + + . + + + . + . + + 8 46 4
2 + . . + . . + . + + + 6 + . . + . + . + . + + 6 + . + + + + . . + + + 8 + . . + + . + . . + + 6 + . . + + + . . + + + 7 33
F 4 5 5 4 5 5 6 6 4 4 4 4 3 5 6 4 6 4 6 6 5 5 3 6 3 5 6 4 5 5 4 6 4 6 3 4.5 4 5 6 4 2 5 5 6 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 6 6 6 6 3 6 24.5
5 Alberto Nobili & Cinzia Torcolazzi 
Italy 
181 1 + + . + + . . . . + + 6 + . + + + . + + + + + 9 + + + + + . + + . + + 9 + . . + + . . + + + + 7 + + + + + . + + + + + 10 41 5
2 + . . . + . . + + . + 5 + + . + + . + . + . + 7 + + . . + . + + + . + 7 + . . . + . . . + . + 4 + + . . + . + . . . + 5 28
F 3 3 6 5 1 6 5 4 5 6 3 5 5 2 5 6 4 6 4 4 6 6 4 5 4 2 4 5 4 6 6 5 6 5 4 4.5 5 2 4 5 1 6 6 5 6 6 4 6 4 2 6 4 4 6 4 5 5 5 4 4 24.5
6 Pepino Spicciati & Maria Tiziana Ercoli 
Italy 
188 1 + + + + . + . + + + + 9 + + + + . + + . + + + 9 + + + + . + + + + + + 10 + + . + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + 11 49 6
2 . . + . . + + + . + + 6 . . . . . + + + + + + 6 + . . + . . + + . + + 6 . + + + . + . . . + + 6 . . . . + + . + + + + 6 30
F 6 6 3 6 6 4 3 2 6 2 5 6 6 6 4 5 5 5 5 3 4 2 5 4 6 6 5 6 6 3 3 3 5 2 5 6 6 6 5 6 5 4 4 3 5 4 5 5 6 6 4 6 6 5 3 3 4 3 5 5 26
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
7 Georg Broker & Susanne Schantora 
Germany 
172 1 + + + + . + + + + + . 9 + + + + . + + . + + . 8 + + + + . + + + + + . 9 + + + + . + + + + + . 9 + + + + . + + + + + + 10 45 7
2 . . + + . . + + + . . 5 . . + . . . + + + . . 4 . + + . . . + + + . . 5 . + + . . . . + + . . 4 . + + + . . + + + . . 6 24
8 Davide Galluzzi & Monica Bonechi 
Italy 
175 1 + + + + + + + + . + . 9 + + + + + + . + + + + 10 + + + + + + + + + + . 10 + . + + + + + + . + . 8 + . + + + . + + + + + 9 46 8
2 + + + . + . . + . . . 5 + + . . . . . . . . . 2 . + + . + + . . . . . 4 + + . . . + + . + . . 5 . + . . . + . + . + . 4 20
9 Francesco Ciavarra & Teresa Cappiello 
Italy 
173 1 + . . + + + + + + + + 9 + + . + . + + . . + . 6 + + + + . + + . . + + 8 + + + + . + + . . + . 7 + + . + . + + . . + + 7 37 9
2 + + . + . + . . . . . 4 + . + . . . + . . . . 3 + . . . . . . . . . . 1 + . + . + . + + . . . 5 + . + . . + + . . . . 4 17
10 Mihaly Kiss & Agnes Bankuti 
Hungary 
178 1 + . + + + . + + + . . 7 . . + + + . + + . + . 6 . . + + + . + + . + + 7 . . + + + + + + . . + 7 + . + + + + + + . . + 8 35 10
2 . . . + + . . . . . . 2 . . + + + . . . . . . 3 . . . + + . . . . . . 2 . . . + + . . + . . . 3 . . + + . . + . . . . 3 13
11 Andrea Bevilacqua & Antonella Vitale 
Italy 
171 1 . + . . . . . + + + + 5 . + + + + + + + . + + 9 . + . + + + + + + + + 9 . + + + . . + . + + + 7 . + + + + + + + + + . 9 39 11
2 . + . . . + . . . . + 3 . + . . . . . . . . . 1 . . . . . + . + . . . 2 . + . . . . . . . . . 1 . . . . . . . + . . + 2 9
12 Cesare Zaccaria & Sabrina Itro 
Italy 
193 1 + + . . + + + + + + + 9 + + + + . + + + + + . 9 + . . . . + + + + + + 7 + + . . + + + + + + + 9 + + . . + + + + + + + 9 43 12
2 . . . . . . . . . + . 1 . . . . + + . . . + . 3 . . . . . . . . . + . 1 . . . . . . . . . + . 1 . . . . + . . . . . . 1 7
13 Andrea Tozzi & Isabella Galvan 
Italy 
189 1 + + + . + + + + + . + 9 + + + . + + . . + . + 7 + . + . + + . + + . + 7 + + + . . + . + . + + 7 + . . . . + . + + . . 4 34 13
2 . . . . + + . . . . . 2 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . + . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 0 5
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su A B C D E F G H I J K Su
14 Toni Mauceri & Pascale Mauceri 
France 
180 1 . . . . . + + . + + + 5 + + . . . + + . + . . 5 + + + . . . . . + . . 4 + + . . + + . + + . + 7 . + + . . + . . + + + 6 27 14
                                                                                                                           
15 Andreas Hofmann & Barbara Sokar 
Germany 
177 1 . + + + . + + . . . + 6 . + . . + . + + . . + 5 . + . + + . + . . . + 5 . + + + . . + . . . . 4 . + + . . . + . . . . 3 23 15
                                                                                                                           
16 Emanuele Genero & Annamaria Cantele 
Italy 
176 1 . . + . + . . . . . + 3 . . + . . . . + + . + 4 . . . + . + . + + . . 4 . . + . . . . . + . . 2 . . + . + . . + + . . 4 17 16
                                                                                                                           
17 Ian Sealey & Sharon Sealey 
England 
187 1 . . + . + . . . . . . 2 . . . . + . . . + . + 3 . . . . + . . . . . . 1 . . . . + . . . + . + 3 . . . + + . . . . . . 2 11 17
                                                                                                                           
18 Eduard Sagitov & Ekaterina Sagitova 
Russia 
186 1 . . + . + . . . . . + 3 . . . . + . . . . . . 1 . . . . + . . . . . . 1 . . . + + . . . . . . 2 . . + . . . . . . . . 1 8 18
                                                                                                                           
19 Robert Zbezezny & Jolanta Zbzezna 
Poland 
194 1 + . . . . . . + . . . 2 . . . . + . . + . . . 2 . . . . + . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0 5 19
                                                                                                                           
20 Sergio Wunderlich & Loredana Klemen 
Italy 
192 1 . . . + . . . . . . . 1 . . . . + . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . + . . . 1 . . . . . . . . . . . 0 3 20
                                                                                                                           
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Italy (FIDS)