IDSF OPEN Standard

 

Uzhgorod,Ukraine 21.10.2006

Adults IDSF, St

 

Judges

A. Bohm Otto, Slovakia

B. Burneikis Rolandas, Lituania

C. Gechecheladze Tengiz, Georgia

D. Milchev Peter, Bulgaria

E. Pavlinova Tetyana, Belorussia

F. Petrovskiy Oleg, Ukraine

G. Strelnik Dimitriy, Romania

 

Charman

Wieshofer Ludwid, Austria

 

 

 

Couples:

28

 

 

#

Place

Couples

City, Country

1

1

Litvinenko Vadim

Kordonets Kateryna

Kyiv, Ukraine

56

2

Zakharov Ilya

Morbin Suzanna

Minsk, Belorussia

44

3

Lisunov Yevgen

Pochtar Tatyana

Simferopol, Ukraine

37

4

Lyatov Volodymyr

Myshko Veronika

Uzhgorod, Ukraine

42

5

Krivda Filip

Ondrovichova Kristina

Slovakia

2

6

Kravchuk Serhiy

Fedchishina Anastasiya

Kyiv, Ukraine

63

7

Levytskyy Vsevolod

Rudakova Alina

Lviv, Ukraine

12

8

Bosetskiy Sergiy

Tikhonova Iryna

Kyiv, Ukraine

54

9 - 10

Bocan Costin

Stanciu Irena

Bucharest, Romania

62

9 - 10

Merenkov Artem

Ptizina Margonita

Moscow, Russia

28

11 - 12

Gerenyi Ladislav

Pivovarnikova Simona

Slovakia

29

11 - 12

Grega Jan

Kovalcikova Lenka

Slovakia

46

13 - 14

Troitskiy Dmitriy

Nogovitsina Mariya

Kyiv, Ukraine

49

13 - 14

Vasilew Eduard

Vasiljeva Ekaterina

Israel

6

15

Sluka Pavel

Valentova Sarka

Chech Republic

64

16

Schmidt Simon

Gramatikova Maria

Austria

4

17

Sobolevskiy Pavlo

Kolyada Nataliya

Kyiv, Ukraine

15

18 - 20

Popov Evgeni

Kasapska Gergana

Bulgaria

18

18 - 20

Martynenko Denis

Savitska Olga

Kyiv, Ukraine

27

18 - 20

Afonin Yuriy

Kozlova Anna

Russia

22

21 - 22

Zavarzin Andriy

Bigay Olena

Kyiv, Ukraine

65

21 - 22

Luca Dan Mihail

Popa Laura Bianca

Romania

48

23

Bronnikov Yevhew

Rozhkova Tetyana

Uzhgorod, Ukraine

67

24

Ihnatiev Anatoliy

Gadjacka Julia

Odesa, Ukraine

45

25 - 26

Yunoshev Olexiy

Zigura Tetyana

Kyiv, Ukraine

53

25 - 26

Nedelcu Silviu Adrian

Margalina Nicoleta

Bucharest, Romania

36

27

Melnychyn Volodymyr

Sokhanych Krystyna

Uzhgorod, Ukraine

47

28

Yuzefiv Anton

Nedilko Bogdana

Uzhgorod, Ukraine

 

1/8 of Final, check 24 from 28

#

Place

Sum

SW

TA

VW

F

Q

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

1

1 - 4

35

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

29

1 - 4

35

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

37

1 - 4

35

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

54

1 - 4

35

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

4

5 - 13

34

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXX-XXX

6

5 - 13

34

XXXXXXX

XXXXXXX

XX-XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

12

5 - 13

34

-XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

28

5 - 13

34

XXXXXXX

XX-XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

42

5 - 13

34

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXX-XX

44

5 - 13

34

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

-XXXXXX

XXXXXXX

46

5 - 13

34

XXXXXXX

X-XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

56

5 - 13

34

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

-XXXXXX

XXXXXXX

63

5 - 13

34

-XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

2

14 - 15

33

XXXXXXX

XXXXXX-

XXXXXXX

XXXXXX-

XXXXXXX

62

14 - 15

33

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

-X-XXXX

22

16 - 17

32

XXXXXXX

XX-XXXX

XXXXXXX

X-XXXXX

XXXXXX-

48

16 - 17

32

XXXXXXX

XXXXX-X

-XXXXXX

XXXXXXX

XXX-XXX

49

18

31

XXXXXXX

XXXXXX-

-XXXXXX

XXXXXX-

-XXXXXX

27

19

28

X-XXXX-

X-XX-XX

X-X-XXX

XXXXXXX

X-XXXXX

15

20 - 22

27

X--XXX-

XXXXX-X

--XXX-X

X-XXXXX

XXXXXXX

65

20 - 22

27

X-XXXXX

-XX--XX

XXXXX-X

XX-XX-X

XXXXX-X

67

20 - 22

27

XXXXX-X

XXXXXXX

XX-XXX-

--X-XXX

X--XXXX

18

23 - 24

26

-XX--XX

XXX-XXX

XXXXXXX

XX-X-XX

XX--XX-

64

23 - 24

26

XX-X-X-

XXXX-XX

XX-X-X-

XXXXXXX

XXXX--X

-----

45

25 - 26

22

XXXX-XX

XX--XXX

--X---X

XXXXX-X

--XX-X-

53

25 - 26

22

XXX---X

-XXXX-X

XXXX-XX

X-----X

XX-XX-X

36

27

17

X---X-X

--X-XX-

X---XX-

XX---X-

XXX-XX-

47

28

11

-X--X--

---X---

XXX----

-XX----

--XX--X

 

 

 

 

1/4 of Final, check 14 from 24

#

Place

Sum

SW

TA

VW

F

Q

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

1

1

32

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXX-XX

XXXX-XX

XXXX-XX

12

2 - 5

30

XXXXXXX

XXXXXXX

-XXXX--

-XXXXXX

XXXX-XX

42

2 - 5

30

XXXX-XX

XX-XXX-

XX-XXXX

XXXXXXX

XX-XXXX

44

2 - 5

30

-XX-XXX

-XXXXXX

-XXXXXX

XXXXXXX

-XXXXXX

56

2 - 5

30

XXXXXXX

-X-XX-X

-XXXXXX

XXXXXXX

XX-XXXX

37

6

29

XX-XXXX

XXX-XXX

XXX-XXX

X-X-XXX

XXX-XXX

63

7

26

X-XXX-X

XXXX-X-

-XXXXXX

X-XX-XX

-XXXXX-

62

8

23

XXXXX--

XX-XXXX

-X-XXXX

-X-XXX-

-X-X-X-

2

9

22

-X-XXX-

X--X-X-

XX-X-XX

-XX-XXX

-X-XXXX

54

10

21

-X-XX-X

-X-XX-X

XX-X--X

XX-X---

XXXXX-X

29

11

18

X-XX-X-

X----XX

X-X-X--

X--XXX-

X-X--XX

28

12 - 14

16

X---X--

X-XXXX-

X----X-

X---XX-

X--XXX-

46

12 - 14

16

XX-XX-X

--X-X--

---XXXX

-X-XX--

--X-X--

49

12 - 14

16

--X----

-XX---X

X-X-XX-

X-XX---

X-X-XXX

-----

6

15

15

-X---XX

-XX--XX

-XX-X--

-X--X-X

-X----X

64

16

12

XX-----

X--X---

XXXX---

--X---X

---XX--

4

17

11

--X--X-

--X-X-X

----XX-

---X-X-

----X-X

15

18 - 20

8

---X---

-X-XX-X

---X---

-X-----

---X---

18

18 - 20

8

X-X----

-------

X-----X

X------

XXX----

27

18 - 20

8

--X--X-

--X--X-

--X---X

--X----

--X----

22

21 - 22

6

-----X-

X-X----

X------

X------

X------

65

21 - 22

6

------X

-------

X-X----

--X---X

X------

48

23

4

-------

X------

-------

-X----X

--X----

67

24

3

----X-X

-------

-------

----X--

-------

 

 

 

 

 

 

 

1/2 of Final, check 7 from 14

#

Place

Sum

SW

TA

VW

F

Q

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

1

1

31

XXXX-XX

XXXX-XX

XXXX-XX

XXXXXXX

XXXX-XX

56

2

28

-X-XXXX

XXXXXXX

-XXXXXX

XX-XXXX

-X-XXX-

44

3

23

-X-XXXX

-X--XXX

-X-XXXX

---XXXX

X-X-XXX

37

4

20

X-X-XX-

X-X-XX-

XXX-XX-

X-X--X-

X---XXX

2

5 - 7

15

-X---X-

----XX-

X----XX

-X-XXX-

-X-XXX-

42

5 - 7

15

XX--XX-

-X-X---

XX--XX-

X--X-X-

-X---X-

63

5 - 7

15

--XX-X

--XX-XX

--XX---

-XX---X

--XX--X

-----

12

8

13

--X---X

-XX----

--X-X-X

-XX---X

X-X---X

54

9 - 10

12

---X--X

X-X---X

--XX--X

----X-X

-X----X

62

9 - 10

12

-X-XX--

-X-X--X

-X-----

-XXX---

-X-X---

28

11 - 12

8

X------

X------

X------

X------

X-XXX--

29

11 - 12

8

X------

X---X--

X---X--

X------

X---X--

46

13 - 14

5

X-X-X--

---X---

---X---

-------

-------

49

13 - 14

5

--X----

----X--

-------

--X-X--

--X----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final

SW

#

Place

A B C D E F G

1

1

2 1 2 2 5 3 1

2

7

4 3 6 7 6 5 6

37

5

1 5 7 5 4 2 5

42

4

3 4 5 4 3 6 7

44

3

7 6 3 6 2 1 2

56

2

6 2 4 1 1 4 3

63

6

5 7 1 3 7 7 4

TA

#

Place

A B C D E F G

1

1

1 1 1 2 5 2 2

2

5

3 3 7 4 6 5 7

37

4

2 6 5 6 3 3 5

42

6

4 4 6 5 4 6 6

44

3

7 5 3 7 2 1 3

56

2

5 2 4 1 1 4 1

63

7

6 7 2 3 7 7 4

VW

#

Place

A B C D E F G

1

1

2 1 1 2 5 2 2

2

6

5 5 7 5 6 4 6

37

5

1 4 4 7 4 3 5

42

4

3 3 6 3 3 6 7

44

3

7 6 3 6 2 1 3

56

2

4 2 5 1 1 5 1

63

7

6 7 2 4 7 7 4

F

#

Place

A B C D E F G

1

1

2 1 2 1 5 2 1

2

5

6 3 7 5 6 5 6

37

4

1 5 5 6 4 3 5

42

6

3 4 6 7 3 6 7

44

3

5 6 3 4 2 1 4

56

2

4 2 4 2 1 4 2

63

7

7 7 1 3 7 7 3

Q

#

Place

A B C D E F G

1

1

1 1 2 1 5 2 1

2

5

3 5 7 4 6 5 6

37

4

2 3 5 7 3 4 5

42

6

4 6 6 6 4 6 7

44

3

5 4 3 5 2 1 3

56

2

7 2 4 2 1 3 2

63

7

6 7 1 3 7 7 4

Result

#

Place

Sum

SW

TA

VW

F

Q

1

1

5

1

1

1

1

1

56

2

10

2

2

2

2

2

44

3

15

3

3

3

3

3

37

4

22

5

4

5

4

4

42

5

26

4

6

4

6

6

2

6

28

7

5

6

5

5

63

7

34

6

7

7

7

7