International DanceSport Federation
Ranking Report
 
Date & Location: 18.11.07  -  Seoul
Competition:Youth  Latin
  
Adjudicators:A - Tamaoki Tomohiro - Japan 
 B - Mary Yeh - Taipei 
 C - Zongji Xia - PR China 
 D - Alcala Gloria T - Philippines 
 E - Preyadara Sittichai - Thailand 
 F - Ong Robert - Singapore 
 G - Young Tak Park - Korea 
 
Table of Marks
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su
1 KUBOTA YUMIYA & KUBOTA RARA 
JAPAN 
328 1 + + + + + + + 7 + + + + + + + 7 . + + + + + + 6 + + + + + + + 7 + + + + + + + 7 34 1
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 + + + + + + + 7 + + + + + + + 7 + + + + + + + 7 + + + + + + + 7 + + . + + + + 6 34
F 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5
2 WANG YANFENG & ZHU XIAOQIAN 
CHINA 
336 1 + + + . . + . 4 + + + + + . + 6 . + + + + + + 6 + . + . + . + 4 + + + + . . . 4 24 2
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 + . + + + + + 6 + + + . . + + 5 + + + . . + . 4 + . . + + + + 5 + . + . . . . 2 22
F 2 2 1 5 4 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 3 2 2 6 6 3 3 2 2 2 2 5 6 3 5 4 2 2 2 6 4 3 2 2 12
3 HYUN YOU KIM & SU LIM LEE 
KOREA 
343 1 . + + + + . + 5 . + . + + + . 4 . + + + + + + 6 . + + + + + + 6 . + . + + + + 5 26 3
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . . . + + + . 3 + . + + + + + 6 . . + + + + + 5 + . + . + + + 5 . . + + + + + 5 24
F 4 6 4 4 1 3 5 3 5 6 4 2 1 3 5 4 6 6 4 2 2 2 5 4 5 5 4 2 3 2 2 3 6 4 3 2 3 2 5 3 17
4 SUNG HO JO & DA EUN YON 
KOREA 
324 1 + + + + . + + 6 + + + + + + + 7 + . + + + + + 6 + + . + . + + 5 + + . + + . + 5 29 4
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 + + + . . . + 4 + + + . + + + 6 + . . + + + + 5 + . . . . . + 2 + . + + . + + 5 22
F 3 5 3 6 5 6 4 6 3 5 1 5 4 4 3 3 2 3 1 5 3 4 4 3 3 3 3 6 2 6 3 2 3 3 4 5 5 4 3 4 18
5 AUTTAPOL JAROON & NATCHAKORN JAIJUN 
CHINA 
327 1 . + . . + . . 2 + . . . + + . 3 + + + + + + . 6 + + . + + + . 5 + + + + + + . 6 22 5
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . . . + + + . 3 . + . + + . . 3 . + + . + . . 3 . + + + + + . 5 . + + + + + . 5 19
F 5 3 6 3 2 4 6 4 6 4 5 4 3 5 6 6 5 4 6 4 1 6 6 6 4 4 5 3 1 4 6 5 5 5 6 3 1 5 6 5 26
6 YONG CHYRL JUNG & HEE RYEN HAN 
KOREA 
341 1 . . . + + . + 3 . + . + + + + 5 . + . + + + + 5 . + . + + . + 4 . + + + + + + 6 23 6
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . . . + . . + 2 . . + + + + + 5 . + . + . . + 3 . . . + . . + 2 + + . + + . + 5 17
F 6 4 5 2 6 5 3 5 4 3 6 3 5 6 4 5 4 5 5 3 5 5 1 5 6 6 6 4 5 5 4 6 4 6 5 4 6 6 4 6 27
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su
7 ANDY LEE & CANDICE LIN 
TAIPEI 
330 1 + + . + + + . 5 . . . + . . . 1 + + . + . . . 3 . + . + + + . 4 . + . + + + . 4 17 7
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . + . + . . . 2 . + . + . + . 3 . + . + . + . 3 . + + + . + . 4 . + . + . + . 3 15
8 LI CHANGSHEN & LIU DANMENG 
CHINA 
335 1 + + + . . + + 5 + . + . . . . 2 . . + . + . + 3 + + + + . . . 4 + . + . . . . 2 16 8
R + . + . . . + 3 + + + . + . . 4 + + + . + . . 4 + + + . + . . 4 + + + + + . . 5 20
2 + + + . . + . 4 + . . . . . . 1 + . + . + . . 3 + + + . . . . 3 + . + . + . . 3 14
9-
  10
HYUNG SUK KIM & HYE IN HAM 
Korea 
320 1 . . + + . + . 3 + . + . + + + 5 + . . . . . . 1 + . + . . + + 4 . . + . . + + 3 16 9-
  10
R + + + . + + + 6 . + . + + . + 4 . + + + + . + 5 + + . + + + + 6 + + + + + + + 7 28
2 + . + . . + . 3 + . . . . . . 1 . . . + . . + 2 + . . + . + . 3 . + . . . . . 1 10
9-
  10
SUNG EUN KIM & IN HYE JUNG 
KOREA 
340 1 + + . . + . + 4 . + + + + + + 6 . + . + . + + 4 + + + + + + + 7 + + . + + + + 6 27 9-
  10
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . + + . . . + 3 . + . . . . . 1 . + . . . . + 2 . + . . . . . 1 . + . . . + + 3 10
11-
  12
CHI YOUN PARK & SU JUNG JUNG 
Korea 
321 1 . . . + . . . 1 . . . . . . . 0 . . + . . + + 3 . . . . + . . 1 . . . . . . . 0 5 11-
  12
R . . . . + . + 2 . . + + . + + 4 . . . . + + + 3 + . + . . . + 3 . . . . + + + 3 15
2 . . . . + . . 1 . . . . + . . 1 + . + . + + . 4 . . . . + . . 1 . . + . . . + 2 9
11-
  12
MIN KIM & DA HIN LEE 
KOREA 
325 1 + + . + + . + 5 + + + + . . + 5 . + . . . . . 1 + + . . + . + 4 + + + . + + + 6 21 11-
  12
R * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 + + . . . . . 2 . . + . . . + 2 + . . . . . . 1 . + + . . . . 2 + . . . + . . 2 9
13 SE JIN JANG & HYE IN LEE 
KOREA 
322 1 + . . . . . + 2 + . . . . + + 3 + . . . . . + 2 + . . . . . . 1 + . . . . . + 2 10 13
R + + + + + . + 6 + . . . . . + 2 + . . . . . + 2 + . . . + . + 3 + . . . . . + 2 15
2 . . . . . . + 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . + . + 2 . . . . . . . 0 3
14 SUNG HUN HWANG & JI WON KANG 
KOREA 
326 1 . . + . . . . 1 . . + . + . . 2 + . . . + . . 2 . . . . . . + 1 . . + . + . + 3 9 14
R + + + . . . . 3 . + + . + . . 3 + + + . + . . 4 . + . + + . . 3 . + . . . . . 1 14
2 . . . . + . . 1 . . . + . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 2
Rank Couple
Country / Club
No. Rnd. Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Rank
A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su A B C D E F G Su
15 IVEN LEE & KATHY CHAO 
TAIPEI 
331 1 . . . . . + . 1 + + . . . . . 2 . + . . . . . 1 . . + . . . . 1 . . . . . . . 0 5 15
R . + . . + . . 2 . + + . . + . 3 . + . . . + . 2 . + + . . + . 3 . + + . . + . 3 13
16 LI KE & LU YUANYUAN 
CHINA 
332 1 . . . . . . . 0 . . . . . . + 1 . . . + . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 2 16
R . . . + . + . 2 . . . + + . . 2 . . . + . . . 1 . . . + . + . 2 . . . + + + . 3 10
17 DONG HYUN AN & EUN HYE AN 
KOREA 
342 1 + . . . . . . 1 . . . . . . . 0 . . + . + . . 2 . . + . . . . 1 + . + + . . . 3 7 17
R . . . . . . . 0 . . . + . . . 1 . . . + . . + 2 . . . + . . . 1 + . . + . . + 3 7
18 WONDER TU & GINGER KU 
TAIPEI 
329 1 . . . + . + . 2 . . . . . + . 1 . . . . . + . 1 . . . + . + . 2 . . . . . + . 1 7 18
R . . . + . + . 2 . . . . . + . 1 . . . + . + . 2 . . + . . . . 1 . . . . . . . 0 6
19 MOON SUNG KANG & HAN BYEL JO 
KOREA 
323 1 . . . . + . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 1 19
R . . . + . + . 2 + . . . . + . 2 . . . . . + . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 5
20-
  21
ZHONG MING & QI MENGMENG 
CHINA 
337 1 . . + . . . . 1 . + + + . . . 3 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 4 20-
  21
R . . . . . . . 0 + . . . . . . 1 + . . . . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 2
20-
  21
SUNG WON YOU & EUN JUNG LEE 
KOREA 
344 1 . . + . . + + 3 . . . . . . . 0 . . + . . . . 1 . . + . . . . 1 . . . . . . . 0 5 20-
  21
R . . . . . . . 0 . . . . . . + 1 . . . . . . . 0 . . . . . . + 1 . . . . . . . 0 2
22-
  24
LIU ZHIYONG & ZHANG YITING 
CHINA 
333 1 . . . . + . . 1 . . . . . . . 0 + . . . . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 2 22-
  24
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . + . . . . 1 1
22-
  24
SHI JUNJIE & GUO MENGJIAO 
CHINA 
334 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 + . . . + . . 2 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 2 22-
  24
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . + . . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 1
22-
  24
ZHAO MIN & WEI FANSHU 
CHINA 
345 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 0 22-
  24
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . + . 1 . . . . . . . 0 1
25-
  27
YAU FUK KWONG & NG KA WUN 
HONG KONG 
338 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 + . . . . . . 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 1 25-
  27
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 0
25-
  27
SUNG MIN KIM & MI SUN KIM 
KOREA 
339 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 0 25-
  27
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 0
25-
  27
MENG HUI & WANG YONGQI 
CHINA 
346 1 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . + . 1 . . . . . . . 0 1 25-
  27
R . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . 0 0
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Korea (KFD)